Nieuwe aanmeldingen van instellingen

Instellingen die ook bij hen een Snoezel aan het werk willen zetten kunnen altijd contact opnemen met mij. Op dat moment worden kandidaat Snoezels uitgenodigd die in het bestand opgenomen zijn om getest te worden en zo een geschikte hond te selecteren.